prijatelji

Tag

Manifest očaravajuće istine koja nastaje sagorijavanjem prijateljstava isteklog roka trajanja

Onajkojikuca.com sadrži mnogo manji broj objava lične prirode u odnosu na ranije adrese na kojima sam se istresao. Zato je poprilično simptomatično kada odlučim iskoristiti...